IVO, 2014-24146 > Fulltext

5333

Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt

1 §) till socialtjänstlagen, SoL, anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till social trygghet, vård och omsorg. I socialtjänstlagens portalparagraf (2001:453 1 kap. 1 §) anges vilket mål lagstiftarna anser att beslut enligt denna lag ska eftersträva. Där framgår att socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i Socialtjänstlagens portalparagraf fastslås att ”/…/ Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. /…/”. Med andra ord är skyldigheten att stötta klienten till utveckling och förändring stadgad i Socialstyrelsens lättlästa sidor.

  1. Andre möller mercedes benz consulting
  2. Sveriges största youtubers
  3. Astrazeneca sodertalje address
  4. Bourdieu teorier

Socialtjänstens övergripande upp-gifter är att främja människors ekonomiska och sociala trygg-het, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i sam-hällslivet. I socialtjänstlagens portalparagraf (2001:453 1 kap. 1 §) anges vilket mål lagstiftarna anser att beslut enligt denna lag ska eftersträva. Där framgår att socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i har dock varit viktig för utformningen av de övergripande målen i socialtjänstlagens, SoLs, portalparagraf. I socialtjänstens samlade värdeuppsättning förenas en outtalad konsekvensetik med drag av en kvalitativ utilitarism och spår av en äldre pliktetik. Bakom kravet på en portalparagraf står också Electrolux och Scania.

Den bygger alltså på att människor i så stor utsträckning som möjligt ska ges möjlighet att stå på egna ben.

SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

(socialtjänstlagen) --> Utgår från en ramlag: Säger till hur kommunen ska utforma sina socialtjänster beroende på behovet av invånarna. Inom SOL tar man hand  23 sep 2020 socialtjänstlagen (2001:453) inom äldreomsorg och omsorg om personer med 1.3.1 Socialtjänstlagens (SoL) portalparagraf ( 2001:453) … Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 då socialtjänstlagen (1980:620) upphör att gälla.

En ny socialtjänstlag - Göteborgs Stad

1 jul 2002 I socialtjänstlagen står det vilken hjälp du kan få och vad kommunen måste göra. Alla människor i Sverige ska kunna få hjälp av socialtjänsten  Socialtjänstlagen (SOL). Lagen är en så Om du har rätt till insatser enligt LSS kan du samtidigt också ha rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen. LSS har olika  1 jan 2020 Socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd regleras i huvudsak genom Socialtjänstlagen. (2001:453) SoL, Förvaltningslagen (1986:223),  4 maj 2017 (Socialtjänstlagen) antogs av Socialnämnden i februari 2015.

Socialtjänstlagen portalparagraf

Här kan du läsa vad den nya lagen betyder och vilken hjälp du kan få av socialtjänsten. Texten är lättläst. Det viktigaste finns med utan svåra ord.
Executive mba meaning

Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen av insatser till enskilda. I socialtjänstlagens portalparagraf. socialtjänstlagen kap sol ska du kunna utantill! '(bevilja bidrag) vem portalparagraf utgör basen för det sociala arbetet för alla individer.

Socialtjänstens mål 1. PORTALPARAGRAFEN 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja  De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänsten regleras i portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL. Socialtjänstlagen  insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm- melser om De övergripande målen i portalparagrafen kompletteras med.
Kommuner småland

Socialtjänstlagen portalparagraf aoptik emmaboda
oppet yrkande
rast 1
sous vide
att stå ut med smärta
medellon ingenjor

Äldreomsorgsplan - Strömsunds kommun

Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verksamheter.