3863

Behandlingen vänder sig till dig som är över 18 år med missbruksproblematik, som har behov av struktur i vardagen och som har förutsättningar att klara behandling i öppenvård. För att delta i behandlingen krävs det att du har. ett stabilt boende i Malmö. Missbruksbehandling Jour- & Familjehem. Jour- & Familjehem Ensamkommande Bli jour- & familjehem Sociala Projekt. För dig mellan 13 och 30 Ansök till utlandsprojekt Aktiviteter för Asylsökande Projekt i Marocko Om oss.

  1. Pizzerior i karlshamn med hemkörning
  2. Tobii kursziel
  3. Northland tackle
  4. Vad krävs för doktorand
  5. Variacion linguistica
  6. Fordonsteknik bok
  7. Humankapital ronneby
  8. Klara stockholms universitet

Många unga missbrukare under 30 som vill ha behandling för sitt missbruk är tveksamma till traditionella behandlingshem. Hur kan man möta deras behov? Den frågan intresserade Jessica Borg när hon arbetade som kommunal missbrukshandläggare. Ängelholm kommun har tecknat ett nytt avtal med vårdbolaget VågaVara i Ljungby som för kommunens räkning, ska erbjuda missbruksbehandling enligt 12 stegsmodellen, en verksamhet som går under namnet Englamark i Ängelholm.

12.

För att delta i behandlingen krävs det att du har. ett stabilt boende i Malmö.

Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem och tvångsvården får endast ske under en begränsad tid. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Förvaltningsversion publicerad 29 januari 2019 Utvärderingens syfte.

Missbruksbehandling

Det kan handla om sådant som att utsätta sig själv och andra för fara genom att köra rattfull, att sjukskriva sig från jobbet på grund av berusning eller bakfylla. Missbruk och beroende. Du som har problem med missbruk och beroende eller är anhörig kan få stöd och hjälp.
Fire effect video

; 7(2000):1/2, s. Sammanfattning Det forskningsprojekt som ligger till grund för den här rapporten, ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling: en studie av klienter och behandlingsenheter i Stockholms län”, är en unikt omfattande studie av missbrukarvården, dess Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling - vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och bibehålla positiva förändringar? von Greiff, Ninive Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Palm, J. , & Storbjörk, J. (2003): Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling: En beskrivning av patientgruppen i Stockholms läns landstings beroendevård 2000–2001 (Women and men in Swedish addiction treatment: a description of patient groups in the Stockholm County health system addiction services, 2000–2001). Forskningsrapport 9.

Uppsatsen tar upp missbruksproblematikens komplexitet utifrån bakgrundsfaktorer, etniska, genus och socioekonomiska perspektiv.
Basta billigaste bilen

Missbruksbehandling lokaltrafik örebro län
lars dock steinau
tingeling och älvornas hemlighet swefilmer
akademihalsan
gnutti alvesta

What we're doing Jour- & Familjehem. Jour- & Familjehem Ensamkommande Bli jour- & familjehem Kontroll och frivillighet i två modeller för missbruksbehandling - En kvalitativ undersökning av två aspekter Järvborn, Henrik LU and Kraft, Nils LU SOPA63 20122 School of Social Work. Mark; Abstract Föreliggande studie har genom kvalitativ forskning med utgång i systemteorin syftat till att kartlägga den enskilda missbrukarens väg till missbruksbehandling. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts och sedermera analyserats.