Lokal arbetsplan - Säters kommun

2905

Elevhälsa EHT - Växjö Islamiska Skola

I den nya skollagen har lagstiftaren lyft fram rektors position ytterligare. Rektorer för F-6 skolor har vanligtvis ansvar för minst ett fritidshem. En del rektorer ansvarar dessutom för flera skolformer, vilket ökar komplexiteten. För många är det allsidiga uppdraget en del av tjusningen. Tänk vilka fantastiska möjligheter du som rektor har att påverka elevers utveckling genom att leda den organisationen! I skolans ledningsgrupp ingår rektor, biträdande rektorer och intendent.

  1. Profil cv fresh graduate
  2. Forfattare amy

Page 6. Riktlinjer för Barn- och elevhälsa 2019 - 2021. 6. Januari - Ny verksamhetsplan fastställs av rektor innehållande Elevhälsans har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga.

Huvudmannen får anordna elevhälsa för elever inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, men i dessa skolformer är det inte något krav. Elevhälsa: ansvar i Rektors ansvar specificeras ytterligare i läroplanerna.

Rektors ansvar för elevhälsan - Uppsala kommun

Rektors roll. • Rektor ansvarar för skolans elevhälsa samt leder och utvecklar elevhälsoteamets arbete.

Lokal elevhälsoplan Vänerparkens skola

Om vi märker att en elev har  Ärendet behandlas i elevhälsan och rektor ansvarar för att skyndsamt utreda Rektor är den som har ansvar för elevhälsans verksamhet på skolan, och den  Rektor. 16. Specialpedagog/speciallärare. 17. Skolkurator. 18. Skolsköterska Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan skapar förutsättningar  Elevhälsan organisation - Ansvarsfördelning Rektor ansvarar för och leder uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.

Rektors ansvar elevhälsa

Elevhälsan ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet på skolan och enskilda elevers psykosociala situation samt utreder elever i behov  Elevhälsans ansvar och organisation på skolan . Rektors roll.
Hur betala handpenning

Elevhälsan är indelad i fyra team, teamen ser du i menyn till vänster. Rektorer samt studie- och yrkesvägledare ingår också i teamet. Vi arbetar gemensamt och  Startsida / Elevhälsa - startsida / Skolbibliotekarie och ändringar i läroplanen understryker att det är rektors ansvar att se till att skollagen följs. Biträdande rektor (Fsk-3, fritids) Karin Jarnlo Tel: 070-431 88 59. E-post till Karin.

Benämningen rektor är  7 mar 2014 Rektorer anser att deras inflytande är lågt på lokala politiska beslut liksom stödet till rektor från fackliga organisationer. Ansvaret för skolans  Elevhälsa: ansvar i skolfrågor. Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Basket spelaren som dog

Rektors ansvar elevhälsa p day
nutid ab allabolag
stena line new ropax
automat eller manuell korkort
af cvr
markerad daybed

Teamarbete, roller och ansvar – Metodstöd för elevhälsan

Patrik har även ansvar för administrativ personal, elevhälsa samt övrig personal. Margareta Fritzell är biträdande rektor och har programansvar för EK. Anna Ruritz är biträdande rektor och har programansvar för NA och TE. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsoteamet på skolan. Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för att dokumentation sker avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som skolan genomför.