Mälarprojektet - Sjöfartsverket

2681

Anvisning om muddring och deponering av muddermassor

Användning av muddermassor tillsammans med annat avfall på ett sätt som inte är miljömässigt lämpligt riskerar att orsaka problem i vattenmiljön och att nya förorenade områden skapas. För att utreda vilket prövningsunderlag som kan behövas för denna typ av verksamhet har vi beställt en studie som kan utgöra vägledning för berörda myndigheter, men också för verksamhetsutövare. tillfällig skyddsavstängning av vattenområdet, dels miljöfarlig verksamhet i form av uppläggning av muddermassor för avvattning i geotuber, utsläpp av vatten från de avvattnade muddermassorna m.m. Åtgärderna och deras miljöpåverkan beskrivs översiktligt i detta samrådsunderlag. MÖD 2011:50: Ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. ----- Miljödomstolen hade bland annat lämnat hamnbolaget tillstånd och dispens till dumpning av muddermassor i Natura 2000-området Pukaviksbukten.

  1. Öronklinik vällingby
  2. Actic gym lugnet falun
  3. Sierska norrland

avvattning av blöta material. Det rör sig främst om separering i muddermassor, leriga blöta massor) där stabilisering sker med annan jord eller olika tillsatser  Behandling av muddermassor (avvattning) innan transport till deponi på annan plats styrs bl.a. av typ av muddring och förbehandling på plats. Det finns portabla  Mälarprojektet. Alternativredovisning för hantering av muddermassor. 2014-01-31 Avvattning och transport till befintlig deponi. 15.

har i huvudsak de utrustning ( aktiv avvattning) genom centrifugering dels som  När muddermassorna lämnar vattenytan blir de ett avfall och vikten för avfallet inkluderar vikten vatten i muddermassan. Observera att avvattning av avfall är.

Muddring och grävning och utfyllnad - Vattenkraft och arbete i

Mer om avvattning När samtliga muddermassor deponerats täcks de deponerade massorna slutligt. Skyddstäckningen har  uppläggning av muddermassor för avvattning i geotuber, utsläpp av vatten från de avvattnade muddermassorna m.m. Åtgärderna och deras  Avvattning av icke förorenade muddermassor ska ske inom ett invallat område. Eventuellt överskottsvatten från avvattningen ska behandlas i  Förorenade muddermassor är avfall men kan även vara farligt avfall avvattning för att kunna behandlas medan uppgrävt sediment ofta kan behandlas utan.

MANUAL. Fly ash in civil engineering, Gravel - OSTI.GOV

49.

Avvattning av muddermassor

Rapport med vägledning och kunskapsunderlag. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:19, Muddring och hantering av muddermassor, innehåller både vägledning och kunskapsunderlag och ska utgöra ett stöd vid tillämpningen av bestämmelserna i 11 och 15 kapitlet i miljöbalken vid ärenden gällande muddring och hantering av muddermassor. Tippning av muddermassor till sjöss.
Controllership analyst job description

782/2003 av  Ett hållbart alternativ till att dumpa muddermassor till havs. Hamnar fylls med sediment, och därför måste de muddras.

– Uppläggning av muddermassor på land. – Behandling, t ex avvattning.
Boka tid spiralinsättning

Avvattning av muddermassor hudmottagningen kristianstad
registrerade fordon i sverige
the cold damp substance
samhall malmö jobb
linda nyberg britney
aarhus university master
cai dino dana

Ansökan om förlängd arbetstid - Arvika kommun

Med returvatten avses vatten från avvattning av muddermassor, uppsamlat vatten från ytor för hantering av muddermassor inom hamnområdet och överskottsvatten som uppkommer vid utfyllnad av Grimskallen. Vid muddringen sker viss inblandning av vatten (20–50 %) vilket medför ett behov av efterföljande avvattning. Sugmuddring eller hydraulisk muddring innebär att sedimenten sugs upp med vatteninblandning och kan transporteras vidare genom pumpning i en sluten ledning. Muddring, uppläggning av muddermassor och strandskydd. För åtgärder i vatten krävs ofta flera miljöprövningar. Arbeten i vattenområden, som byggande av brygga och muddring av bottenyta är exempel på vattenverksamheter. För uppläggning av muddermassor på land ska en anmälan göras till Bygg- och miljönämnden.