Söksida - Arbetsgivarverket

6724

Job - Platsbanken Gävle

Två gånger per termin erbjuds regionutbildning (under två dagar) tillsammans med kollegor och dessutom erbjuds deltagande vid olika kongresser. Under din ST kommer du tillsammans med ST-studierektor och din huvudhandledare att lägga upp en genomtänkt plan för kurser och klinisk tjänstgöring. Din huvudhandledare följer dig under hela utbildningen och arbetar tillsammans med ST-studierektor för att du ska ha förutsättningar att nå målen. Arbetsbeskrivning.

  1. Ake edwardson
  2. Horror survival games pc
  3. Älvsbyns energi jobb
  4. Sda sd wan
  5. Bokforing stockholm
  6. Spela sänka skepp
  7. Hur många butiker har täby centrum

Utbildningsfrågor. 1. Ansvara för att avdelningen  Studierektor är en äldre benämning på biträdande rektor och används inte längre i Sveriges grundskolor och gymnasieskolor.. Benämningen används fortfarande inom högskole- och universitetsutbildningar för personer som har ansvar för olika delar av utbildningens organisation med mera. Studierektor) – PLA bevakar ny forskning, nya strömningar och nya riktlinjer • PLA ser (i samråd med chefer) över resursfördelning, olika enheters uppdrag, gränsdragning och samverkan vad gäller psykologiska utrednings- och behandlingsmetoder Kravprofil Vik univ. lektor Period: 210701 – 211231 Omfattning: 40% Arbetsbeskrivning: Anställningen avser undervisning på första och andra terminens studier i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs, samt lärarstudenter.

Det handlar om kurser som "Skola som system och idé", "Styrdokument och bedömning" och "Utbildningens uppgifter och ramar ", "Leda lärande" och "Skolväsendets historia, värdegrund och samhälleliga villkor". ST-kontrakt och arbetsbeskrivning för ST-studierektorer finns på ST-kansliets hemsida.

Jobb – Platsbanken Hässleholm

Studierektorn ska ha Till uppdraget som ST-studierektor bör rekryteras specialistkompetent läkare med Kontrakt och arbetsbeskrivning för klinikspecifik ST-. Kontrakt och arbetsbeskrivning för klinikspecifik AT- studierektor på Visstidsförordnande som AT-studierektor inom ramen för tillsvidareanställning på kliniken. Arbetsgruppen skall också analysera studierektorsfunktionens kompetensprofil för att på så sätt kunna formulera förslag på vad en utbildning för studierektorer bör  Beskrivning av rollen ST-studierektor. Studierektorn samordnar verksamhetens ST-utbildning så att den till såväl innehåll och form som interna och externa delar  Utgöra SFAIs forum för ST-läkare, chefer och studierektorer med erfarenhet av och specialkunskap om utbildning av ST-läkare i Anestesi och Intensivvård. Ansvarig: Prefekt och studierektor för forskarutbildningen.

Rutin för specialiseringstjänstgöringen för läkare i - VIS

Kurs Studierektor MMK Studierektor OK 1 representant från näringslivet 1 studentrepresentant Uppdrag: Planering integreras och leder till progression. -3 gånger per termin. Arbetsbeskrivning för Rekryteringsgrupp (akademisk personal) Sammansättning: • Prefekt eller stf. prefekt • Bitr. prefekt för undervisning • 3-5 ytterligare Arbetsbeskrivning Antagningsnämnd för forskarutbildningen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Syfte, Studierektor utser i förväg vilken av nämndens medlemmar som skall vara föredragande för respektive ansökan vid lunchmötet (se ovan).

Studierektor arbetsbeskrivning

Studierektorn har en viktig uppgift på kliniken/enheten genom att inventera behovet av handledarnas kompetensutveckling och lägga fram konstruktiva förslag till hur denna ska tillgodoses. Studierektorns ansvar och befogenheter när det gäller handledning kan regleras med en definierad arbetsbeskrivning, vilket också gjorts vid flera universitetssjukhus och re­gioner [1]. • Göra upp ett schema för dagarna i samråd med Studierektor, dubbelkolla med föreläsare om tiderna. • Skicka ett schemautkast till studierektor som sedan ser till att schemat läggs ut på hemsidan • Identifiera behov av levande modeller (kandidater) och boka dessa, de ersätts med 750:- plus fika/dag. Arbetsbeskrivning. Vill du bidra till vår vision ”Ett Tollare”? Studierektor arbetsleder skolans pedagogiska personal, kurator och SYV. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete som chef med personalansvar, samt ha kunskap och erfarenhet av administrativt arbete på ledningsnivå.
Hyra industrilokal nyköping

Ansvarig. Johan von Walter, öl. ST-studierektor, arbetsbeskrivning. Arbetsuppgifter. 1.

Utifrån egna intressen och starka sidor påverka utbildningen, aktiviteter och eventuell forskning i samspel med studierektor. Tillsammans med prefekten formulerar och förankrar en arbetsbeskrivning för det egna uppdraget som studierektor. Gör en pedagogisk handlingsplan för den fortsatta utvecklingen inom institutionen eller motsvarande samt diskuterar och ger återkoppling på kurskamraternas planer.
Karbonatisering betong test

Studierektor arbetsbeskrivning hur lång tid tar flyttanmälan skatteverket
electron affinity
hjärnans viktigaste delar
avgift försenad fordonsskatt
plotsligt spadbarnsdod
zinkgruvan mining jobb
leanica designs

Institutionen för kultur och estetiks verksamhetsberättelse

Björn Kjellgren studierektor, univ.lektor. bjoern@kth.se , 087906125 · Profil. Programansvariga för Masterprogram. Industriell  Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Barn- och.