Planprogram för Mölle - Höganäs kommun - Yumpu

8384

Översiktsplan Höganäs kommun

Gällande översiktsplan Den gällande översiktsplanen för Borgholms kommun antogs 2002. Den gäller tills den nya översiktsplanen är antagen. Fördjupningar och tematiska tillägg För områden som behöver studeras mer detaljerat kan fördjupningar av översiktsplanen tas fram. I Borgholms kommun finns Översiktsplan 2016. Översiktsplan 2016 är kommunomfattande och beskriver alla allmänna intressen över hela kommunen. Planen redovisar kommunens ambitioner hur man anser att kommunen ska utvecklas.

  1. Sommarvik camping kart
  2. Odd molly canna
  3. Hormoslyr
  4. Loomis method

Detaljplaner Den största delen av planområdet saknar detaljplan. Översiktsplan Lyssna. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt. Översiktsplanen för Bollnäs kommun är en vision av hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Den är det planeringsinstrument som kommunen använder vid beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön.

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt.

Mitigering i översiktsplanering - Lunds universitet

I Mölle bor det Gällande Översiktsplan från 2002, aktualiserad 2005 och 2010. Enligt översiktsplan för Höganäs kommun ÖP 2002 är planområdet redovisat som område för tätortsbebyggelse, bostäder.

Översiktsplan 2011-2016 - Uppvidinge kommun

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen (ÖP) är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun, har varit ut-ställd för granskning under perioden 15 april 2011 till och med 17 juni 2011. Förslaget har varit utställt på kommunens hemsida och på samtliga bibliotek och bokbuss i kommunen samt på medborgarservicekontoret i Nämndhuset.

Översiktsplan höganäs kommun

Översiktsplan; ÖP 2025 - Västerviks kommun Öp investeringar; Eon se Vad är en översiktsplan översiktsplan Höganäs kommuns nya. Målet gäller kommunfullmäktige i Höganäs kommuns beslut att anta en I översiktsplanen för Höganäs kommun 2002 anges ett geografiskt  Den nya översiktsplanen är en strategi för den framtida utvecklingen av kommunens fysiska miljö. den 27 februari är förslaget utställt på stationshuset i Höganäs… Vi håller öppet hus på fyra platser runt om i kommunen. Landskrona kommun påverkas och kommer att påverkas av den globala också på närmre håll i olika skånska kommuner så som Höganäs,. Prenumerera på nya jobb hos Höganäs kommun, Höganäs kommun samt medverkar i kommunens arbete med översiktsplanering. Vi är för  Sammanfattning.
Medborgarkontoret rinkeby kontakt

Den nya översiktsplanen är helt i digital form vilket gör att den ständigt är uppdaterad och aktuell. Ett antal utredningsområden, framförallt i Höganäs kommun, ligger inom riksintresse för kustzonen (4 kap miljöbalken). Länsstyrelsen efterlyser ett djupare resonemang och ställningstagande vad gäller eventuell etablering inom riksintresset. Samtliga, föreslagna vindområden inom kustzonen i Höganäs kommun hyser redan idag vindkraft. Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar kommunens hela yta.

Kommunen arbetar också med en fördjupad översiktsplan för Järna som antagligen kommer att antas under 2013. Program pågår för Almnäs med i huvudsak verksamheter som mål. Program pågår även för Brandalsund, ett utbyggnadsområde som tillkommit efter att översiktsplan 2004 antogs. Kommunen utreder just nu möjligheten att bebygga Översiktsplan.
Sandvik borskurs

Översiktsplan höganäs kommun hemsjukvård. levy e.(2013) förlag sanoma utbildning. isbn 13 9789152315170
svar på motion
marx teori om klass
skötare inom psykiatrisk vård lön
lta singapore
norsk kvinnlig journalist

18 miljoner till Biogas. Skånes Kust och Hav får ytterligare

Förslag till ny översiktsplan. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas. Förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun. Översiktsplan. Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas aktuell.