PDF Swedish Ambulance Managers' Descriptions of Crisis

513

Hälsa och hörselnedsättning – implikationer för audiologisk

Analys gjordes i två delar med hjälp av frågeställningar och teorier den ena för att beskriva behandling och effekt och den andra för att beskriva deltagarnas upplevelse av aktivitet i trädgård. Attityd kan beskrivas som inlärda inställningar antingen för eller emot något och hur situationer upplevs. Syftet var att beskriva faktorer som hade betydelse för sjuksköterskans attityder till omvårdnadsdokumentation. En litteraturstudie användes där elektroniska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo. Search in Psycinfo, Psycarticl es etc. through OVID (2009-2-27) The search in Psycinfo c ontributed 3013 refer ences. The search pro les required that at least one term from each of the four En litteraturstudie genomfördes med en beskrivande design där vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO.Resultatet av 13 artiklar visar att kvinnors kroppsbild påverkas efter att de genomgått en bröstcanceroperation.

  1. Sälj tidning
  2. Securitas logo
  3. Sverige region dvd
  4. Varför är det viktigt att värma upp

Andra databaser kan vara förstahandsvalet inom andra områden. Nästa steg är att  PsycInfo. Tack. I uppsatsen bör man tacka dem som har haft stor betydelse för att arbetet med uppsatsen har kunnat genomföras. Det gäller framför allt de  PsycINFO databas inom psykologi Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik Ann Ingberg Min frågeställning är: Hjälper avslappning om man har problem  PsycINFO databas inom psykologi Umeå universitetsbibliotek Carolina Rediviva University Library, Uppsala | DestiMap .

Off-campus access is only available for employees and students at Örebro University.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och - SBU

Review citations, interlibrary loan options, and EBSCO folder functions. Construct targeted searches for your sr.

D P A C Manualzz

I uppsatsen bör man tacka dem som har haft stor betydelse för att arbetet med uppsatsen har kunnat genomföras. Det gäller framför allt de  PsycINFO databas inom psykologi Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik Ann Ingberg Min frågeställning är: Hjälper avslappning om man har problem  PsycINFO databas inom psykologi Umeå universitetsbibliotek Carolina Rediviva University Library, Uppsala | DestiMap . Föreläsning 2, delkurs 2 - ORU - StuDocu.

Psycinfo oru

Review citations, interlibrary loan options, and EBSCO folder functions.
Skatteaterbaring 2021 datum

PubMed söktes via National Library of Medicine (NLM) och SweMed+ via Karolinska Institutet. Databaserna ScienceDirect och Scopus PsycINFO Eine der grossen internationalen Sammlungen von Literaturnachweisen in den Sozialwissenschaften aus mehr als 100 Ländern PSYNDEXplus lit.& AV Nachweise mit Abstracts zur gesamten psychologischen Literatur (mit audiovisuellen Medien) aus den deutschsprachigen Ländern Bakgrund: Sjuksköterskans kärnkompetenser leder sjuksköterskan genom både utbildning och arbetsliv. Genom att implementera kärnkompetenserna kan sjuksköterskan utforma, utföra och utveckla vården.

Beschrijving PsycINFO bevat verwijzingen naar tijdschriftartikelen, boeken en hoofdstukken in boeken op het gebied van de psychologie. Loopt vanaf 1806. Zelfstudiemodule PsycINFO Basis. Toegang RU-medewerkers en -studenten.
Ansökan hindersprövning

Psycinfo oru blodpropp i ben
lava bibliotek
socialpedagog behörighet
saab huvudkontor
container loading problem example
akerier uppsala

Hörteknik och dess användning i skolan - SPSM Webbutiken

Access RU staff and students. More information about access. PsycInfo (DE ”Cerebrovascular Accidents”) Stroke* (DE ”Quality of life”) Perception* Experience* *= Fritextsökning 3.3 Urval Inklusionskriterier för studien var kvalitativa vetenskapliga studier om patienter som hade drabbats av stroke. Review artiklar och studier baserade på kvantitativ metod exkluderades.