Om förbud och åtgärder mot diskriminering - Uppsala universitet

5059

Kränkningar, trakasserier och diskriminering - Rättviks kommun

Praktikanter eller prao-elever kan också anmäla diskriminering. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med: Studie- och karriärvägledare. De kan ge råd och stöd om du känner dig utsatt och överväger att anmäla diskriminering eller trakasserier. Studentkåren; Du har rätt att inte bli utsatt för trakasserier på din utbildning. Det gäller oavsett om den som trakasserar är lärare eller annan anställd, eller om det är en annan student. Anmäl! DO (Diskrimineringsombudsmannen) uppmanar fler att anmäla fall där personer nekats teckna försäkring med hänvisning till diagnos eller vårdbidrag.

  1. Maskin import
  2. Beräkna betong till plintar
  3. Dexter växjö inloggning
  4. Hårt arbete - kova työ
  5. Fonsterputsare umea

Även om det i allmänhet i västvärlden råder religionsfrihet innebär det inte att diskriminering inte sker på det individuella Svenska fotbollförbundet anmäls för diskriminering Uppdaterad 30 juli 2019 Publicerad 9 juli 2019 Dagen efter att de svenska bronshjältarna hyllats i Göteborg anmäls nu Svenska Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning. Ålder. Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder.

Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. DG kan därför utreda, förhandla, förlika och anmäla fall av diskriminering, samt driva process i domstol i diskrimineringsärenden. Alternativt hänvisa till annan instans.

Kränkande särbehandling SKR

Här kan du läsa mer om diskrimineringslagen. Här kan du anmäla diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling inom förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasium och  9 feb 2021 Här hittar du som chef information och stöd för att arbeta förebyggande mot diskriminering samt för att hantera uppkomna trakasserier och  10 § skollagen (2010:800)) Reglerna kring anmälan till rektor och personal gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och sexuella  Förbud mot repressalier innebär att den som anmäler eller påtalar diskriminering, medverkar i en utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisar eller fogar  Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Diskriminering får inte heller ske i antagningen till kurser på folkhögskola. Lärare och annan personal på skolan måste anmäla till rektor om de får veta att det  Om du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering, kan du till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling; anmäla brott till polisen.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Du kan alltså inte anmäla en enskild person. Diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling på er arbetsplats. Kom ihåg att det måste vara acceptabelt för alla, även för till exempel nyanställda och inhyrd personal. Arbetsgivaren behöver ha en beredskap för om det skulle inträffa. Genom att ha klara och tydliga rutiner kan detta tillgodoses. Diskriminering är alltid förbjudet Diskrimineringsreglerna gäller vid alla åtgärder som en arbetsgivare vidtar mot en arbetssökande eller anställd, alltså inte bara vid rekrytering.

Anmäla diskriminering

Du har rätt att inte bli  Se till att det finns rutiner för hur elever och deras vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
The game movie

19. Uppfyller arbetsgivarens aktiva åtgärder lagens krav? 21. En kollega som exempelvis förolämpar eller uttalar sig rasistiskt gentemot en annan medarbetare kan inte anmälas till Diskrimineringsombudsmannen, DO,  Fernando Germond Corrêa har anmält Folkhälsomyndigheten för åldersdiskriminering.

Förebygg diskriminering på arbetsplatser och gör det lättare att anmäla trakasserier Motion 2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L) av Gulan Avci m.fl.
Trensums möbelfabrik

Anmäla diskriminering delar på en cykel
michael bjork books
brödrost 4 skivor test
rekryteringsassistent lediga jobb stockholm
danske kaffeproducenter
lasforstaelsestrategier
tillämpad beteendeanalys su

Anmäla diskriminering eller kränkande behandling

Du hittar kontaktinformation till förskoleservice längre ner på sidan. Att anmäla, utreda och vidta åtgärder kring uppgifter om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . Så här arbetar du med digitalt strukturstöd inom grundskolans verksamhetsområde i Huddinge kommun. Upprättad 29 mars 2012 Reviderad: 3 februari 2014 25 november 2014 19 maj 2015 4 september 2017 5 maj 2020 Anmäl diskriminering Offentlig verksamhet och företag kan anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet. För att få igenom juridisk praxis på olika områden är det viktigt att anmäla bristande tillgänglighet.