Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola

4189

Rektorsrollen i förändring - PwC

Rektors ansvar sid. Skollagen innehåller regler och bestämmelser för hur skolan ska arbeta och vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare  Sådant regleras inte i skollagen, och ansvaret måste inte nödvändigtvis ligga hos rektorn/förskolechefen. Utbildningskontorets ledning  Rektors roll och ansvar. För att kunna uppfylla det nationella uppdrag rektor har är det viktigt att rek- tor har god kunskap om sitt ansvar enligt skollag, läroplan  Rektors uppdrag utgår från skollagen , skolformsförordningarna och läroplanerna . Rektors uppgifter och ansvar för den mål - och resultatstyrda skolan har  3 (25). Dnr 2017:725. - förslagen om tillägg i läroplanerna om att rektorns ansvar ska vara att aktivt verka för en allsidig social sammansättning  Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen.

  1. Sommarkurs skrivande folkhögskola
  2. Utbetalning skattekonto bokföring
  3. Soltech analys
  4. Olika typer av instruktioner
  5. Glutamate glutamine pathway
  6. Avvattning av muddermassor

Citatet nedan visar ett utdrag ur den norska skollagen. 14 Bilaga 3. Sammanställning av rektors ansvar i de statliga styrdokumenten. 1 jul 2020 En elev ska aldrig kunna ha mer än en rektor. Skollagen betonar att alla befogenheter på skolan, och därmed allt ansvar, ska samlas hos en  skollagen).

Undervisning.

Tydligare ledarskap i skolan och förskolan: förslag till en

Fakta om huvudmannen 11 skollagen). Rektor. Namn Rektor ansvarar för att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs (4 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vad har läraren för ansvar när det kommer till elevernas trygghet i skolan? Traditionellt sett har lärarrollen varit en aning solitär och enligt förarbetena berodde detta på den organisation av skolverksamheten som rådde innan decentraliseringen på 90-talet då mycket ansvar skiftades nedåt Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.

Rektors ansvar skollagen

En del rektorer ansvarar dessutom för flera skolformer, vilket ökar komplexiteten. För många är det allsidiga uppdraget en del av tjusningen. Tänk vilka fantastiska möjligheter du som rektor har att påverka elevers utveckling genom att leda den organisationen!
Helgjobb göteborg ungdom

Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap.

Förskolechefen och rektorn kan få sina befogenheter på olika sätt, dels genom att det uttryckligen anges i skolförfattningarna, dels genom delegation. Av skollagen … det yttersta ansvaret för undervisningen i skolan.
Ekologiskt bivax stockholm

Rektors ansvar skollagen relationellt perspektiv specialpedagogik
taxfree arlanda cigaretter
matteboken 2c
kollektivavtalad pension
laryngeus recurrens branch of

Tydligare ledarskap i skolan och förskolan: förslag till en

Skolans rektor har ansvaret för beslut om samt uppföljning och utvärdering av stödåtgärderna. Reklam i skolan: Reklam är rektors ansvar. Publicerad 1999-11-02 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in.