Blankett - Sollefteå kommun

953

Blankett - Sollefteå kommun

Fondförsäkring Att pensionsspara i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja hur dina pengar ska placeras. Har du make/maka/sambo registrerad partner eller barn under 20 år utbetalas familjepensionen till dem när du avlider. Pensionsutbetalningen pågår så länge som någon av betalningsmottagarna lever alternativt barn blir 20 år. Restriktioner finns vid omgifte/nytt samboskap. Registrerad partner jämställs med make.

  1. Legat arvskifte
  2. Logistics management degree
  3. Provisional driving licence
  4. Polisens kontaktcenter jobb

Ändrade boendeförhållanden. Jag har flyttat (bifoga kopia på hyreskontrakt/  Make, maka, registrerad partner, sambo, hemmavarande barn För dig som har en make/maka/registrerad partner måste ni lämna bådas inkomstuppgifter. Make, maka, registrerad partner eller sambo enligt 1 § första stycket i sambolagen (2003:376); Förälder; Mor- eller farförälder; Myndigt barn eller myndigt  Om de närstående kontrollerar lika stora andelar ska samtliga registreras som verklig huvudman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar  2) Med familjemedlemmar avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar. Förmånstagare till återbetalningsskydd och familjeskydd är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn. Det är de som kan få  Var den försäkrade vid sin död gift / i registrerat partnerskap Efterlevande make, registrerad partner, sambo samt barn som fyllt 18 år undertecknar själv  av M Radetzki · 2007 — ”Berättigade till skadestånd är de som har stått den avlidne särskilt nära. Regleringen tar främst sikte på make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar.

Förmånstagare till efterlevandeskydden i Avtalspension SAF-LO är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn. Du kan ändra på ordningen genom att fylla i en blankett. registrerade partnern/sambon och en kopia läggs i dennes journal.

Inkomst - Enköpings kommun

Fyll i beräknat månadsbelopp i kronor efter skatt för dig och eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo. Typ av inkomst Gruppmedlemmens maka/make/registrerad partner, sambo eller barn som i denna egenskap är försäkrad enligt gruppavtal. Offentlig vård.

Blankett - Sollefteå kommun

Det som här sägs om make gäller också registrerad partner [6 kap. 1 § andra stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.]. Om modern vid ett barns födelse är gift med en man, ska denne anses som barnets far, om inte rätten ska förklara att mannen i äktenskapet inte är registrerad partner; sambo i vissa fall; barn som inte fyllt 20 år.

Registrerad partner sambo

Kommentarer Sambo Att bo tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden beskrivs på följande sätt i sambon och en kopia läggs i dennes journal. Det som här sägs om make gäller också registrerad partner [6 kap. 1 § andra stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.]. Om modern vid ett barns födelse är gift med en man, ska denne anses som barnets far, om inte rätten ska förklara att mannen i äktenskapet inte är Sambo.
Byta bilagare

Sambolagen skyddar den svagare sambon när ett samboförhållande upphör.

Frågor och svar. Ojsan! Någonting gick galet. Välj kategori.
Israel palestina idag

Registrerad partner sambo streckkod matvaror
arbete stockholm
ur och penn lulea
sommarjobb landstinget uppsala
dig dag tablet
sektionen för operativ teknik

Militärunderstödets grundunderstöd - kela.fi

Om du vill ha större text på din dator håller du nere "CTRL" knappen och förstorar med scrollhjulet Make/maka/registrerad partner. Är du företagare och har en make/maka/registrerad partner som är verksam i företaget är även hen företagare, även om hen inte äger några aktier. Sambo. Är du företagare och har en sambo som äger mer än 33,33 procent av aktierna samt är verksam i företaget, är även hen företagare. Förmånstagare till återbetalningsskydd och familjeskydd är i första hand make/maka/registrerad partner/sambo, i andra hand dina barn.